Thursday, March 13, 2014

My Magnum Opus (Swedish & English)

This poem was in Steel Toe Review #3 & chosen as The Best of the Net for 2010. Written by Catfish McDaris & translated by Janne Karlsson from Linkoping, Sweden.Mitt magnum opus

Medan jag målar
tänker jag på

Van Gogh, när han målar
solrosor och irisar

Degas, när han målar ballerinor

Cesanne, när han målar frukt

Gauguins tahitiska kvinnor

Frida Kahlo, hur hon fångar sorgen

Neruda & Li Po, hur de målar
med ord

Jag undrar om någon
av dem någonsin

målat ett badrum
med vanlig
vit latex.

My Magnum Opus

As I paint
I think about

Van Gogh painting
sunflowers & irises

Degas painting ballerinas

Cezanne painting fruit

Gauguin’s Tahitian women

Frida Kahlo capturing sadness

Neruda & Li Po painting
with words

I wonder if any
of them ever

Painted a bathroom
with ordinary
white latex.

 

No comments:

Post a Comment